Manglende betaling af leje – påkrav/ophævelse

Er du kommet i en situation hvor du har modtaget et påkrav med trussel om ophævelse og/eller en ophævelse af dit lejemål eller endda et brev fra Fogedretten, alt sammen på grund af manglende betaling af leje, så fortvivl ikke og kontakt os… LejeretExperten har stor erfaring med at hjælpe lejere med at undgå at blive udsat af lejligheden, herunder at vurdere, dels om udlejers fremsendte påkrav/ophævelse er gyldige, dels om udlejer i øvrigt er berettiget til at gennemføre sit ønske om ophævelse/opsigelse.

Retshjælp/fri proces

Ved igangværende sager, som verserer i Huslejenævnet, Boligretten, Landsretten samt Fogedretten forudsætter retshjælpsdækning, at du har en forsikring med retshjælp, hvilket betyder, at du blot skal betale din selvrisiko på sædvanligvis 2.500-3.000 kr. eller 10 % af det salær, som forsikringsselskabet tilkender advokaten for sit arbejde. Huslejenævnssager vil i få tilfælde koste mere end selvrisikoen på kr. 2.500-3.000 og Boligretssager vil ganske sjældent føre til, at der opkræves mere end kr. 10.000 inkl. moms i selvrisiko for sagens førelse. Ved tvister, der endnu ikke verserer for Huslejenævn eller Boligret, er det ligeledes muligt at få retshjælp, såfremt advokaten indbringer sagen og forsikringsselskabet godkender sagen som værd at føre. Advokatens indledende arbejde, der ikke vedrører en indbragt sag for enten Husleje/Ankenævn, fogedret eller Boligretten vil dog ikke være dækket af retshjælpforsikringen. For at opnå retshjælp er det altid en forudsætning at forsikringsselskabet godkender din sag på baggrund af advokatens ansøgning.

Fri proces

Du vil ligeledes kunne søge om fri proces, såfremt din sag verserer for Boligretten, Fogedretten eller Landsretten. Der kan ikke gives fri proces til personer, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, jf. retsplejelovens § 325. Dog kan personer, der har retshjælpsdækning og samtidig er berettiget til fri proces, slippe for at betale retshjælpsforsikringens selvrisiko.

Beløbsgrænserne for Fri Proces pr. 1. januar 2019 er således følgende: Enlige ansøgere 329.000 kr. Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 418.000 kr. Forhøjelse for hvert barn 57.000 kr.

Kilde: www.civilstyrelsen.dk

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

Det kræver at man har en forsikring med retshjælp for at få retshjælp, og det er forsikringsselskabet, der vurderer sagen på baggrund af advokatens ansøgning – læs mere her

Fri proces betyder, at man via sin advokat kan søge staten om at yde økonomisk bistand. Dermed kan staten sikre at de borgere der har en vindbar sag men mindre gode økonomiske forhold ligeledes har adgang til domstolene, og dermed mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold. Fri process kan opnås på baggrund af årsindtægt og civilstyrelsens vurdering af sagen – læs mere her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten