Søg
Close this search box.

LejeretExperten kan hjælpe dig med

Due diligence ved overdragelse af fast ejendom

Due diligence og bistand i forbindelse med overdragelse/erhvervelse af fast ejendom

Om LejeretExperten

Erhvervslejekontrakter udarbejdelse / rådgivning

Udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter, herunder rådgivning i forbindelse med indgåelse af erhvervslejekontrakt

Fogedsager / Boligretssager / Landsretssager

LejeretExperten behandler tvister af enhver art indenfor erhvervslejelovgivningen.

Fraflytningsopgør / tilbagebetaling af depositum

Fraflytningsopgør, herunder tvister om istandsættelse af lejemål efter fraflytning og tilbagebetaling af depositum

Lejeforhøjelse / lejenedsættelse

Vi kan bistå under hele processen tillige ved førelse af sagen ved domstolene, herunder ved fremskaffelse af sammenligningslejemål og ved indhentelse af syn og skøn

Mangler – Lejenedsættelse / erstatning

Det lejede skal som udgangspunkt være i god, forsvarlig og rengjort stand når lejemålet påbegyndes.

Ophævelse / opsigelse

Det er næsten uundgåeligt at parterne i et lejeforhold kommer i en situation, hvor det gerne er et ønske fra en Udlejer, at lejeforholdet skal ophøre.

Undervisning

Privat undervisning og afholdelse af kurser for virksomheder, herunder mæglere, advokater og administratorer, der ønsker at dygtiggøre sine medarbejdere.

Om LejeretExperten

Øvrige forhold

Hvis du har spørgsmål indenfor erhvervslejeretten, uanset om forholdet nu er nævnt i de beskrevne underpunkter eller ej, modtager vi gerne din henvendelse.

Ervherv

Hos LejeretExperten er vi specialister indenfor alle lejerettens discipliner, og yder med 20 års erfaring indenfor lejeret en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning. Vi påtager os sager for såvel administratorer, lejere og ejere/udlejere af fast ejendom.

Mange er ikke klar over, at der også inden for advokatbranchen er specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikre på, at du ikke ender hos en advokat med andet speciale end lejeret.

Har du problemer med et erhvervslejemål, skal indgå kontrakt, ønsker at komme ud af en kontrakt eller ønsker at opsige/ophæve en lejer, så kontakt LejeretExperten og hør nærmere om hvad vi kan gøre for dig.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten

Hos os taler du med eksperter i lejeloven, og ikke en advokat med speciale i andet end lejeret, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret
juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom.