Søg
Close this search box.

LejeretExperten kan hjælpe dig med

Airbnb

Er du i tvivl om du må udleje dit lejemål via AirBnB, når du ikke selv ejer din bolig. Har du modtaget et brev fra din administrator/udlejer om Airbnb?

Husdyr, støj, trusler, vold - påkrav / opsigelse

Har du modtaget et påkrav, en trussel om opsigelse eller en ophævelse af dit lejemål?

Lejens størrelse

Betaler du for meget i husleje?

Opsigelse/ ophævelse

Er du blevet opsagt eller ophævet fra dit lejemål? Måske endda modtaget en begæring om udsættelse?

Huslejenævnsager / fogedretsager / boligretsager / landsretsager

Kan jeg få retshjælp eller fri proces.

Manglende betaling af leje – påkrav/ophævelse

Har du ikke betalt din leje og fået påkrav eller ophævelse af lejemålet.

Mangler / forholdsmæssigt afslag / erstatning

Erstatning i forbindelse med mangler ved lejemålet eller nedsættelse af lejen

Varslinger – lejeforhøjelser

Har du modtaget en varsling om lejeforhøjelse og stiller dig uforstående?

Tidsbegrænset lejemål

Er din  tidsbegrænsede lejekontrakt lovlig? Eller ønsker du at få ophævet eller forlænget din tidsbegrænsede kontrakt?

Lejer

  • Hvad er den lovlige leje for et beboelseslejemål?
  • Er lejemålet mangelfuldt og kan man få nedsættelse af sin leje?
  • Hvornår kan man varsle lejeforhøjelse eller varsle lejenedsættelse?
  • Gælder der særlige regler, når der er tale om værelsesudlejning?
  • Hvad med udlejning af en ejerlejlighed eller en andelsbolig?
  • Og betaler min indboforsikring (retshjælp) for min advokats salær?

Disse – og en mangfoldighed af andre spørgsmål – knytter sig til lejefastsættelse og lejeregulering, som er ét blandt mange af meget kontroversielle og komplicerede emner indenfor lejelovgivningen, ikke blot fordi reguleringen af det enkelte lejemål afhænger af mange forskellige faktorer og regelsæt, men tillige fordi lovgivningen er i konstant udvikling.

Der kræves specialistviden for at kunne styre igennem denne jungle af regelsæt og viden om, hvornår lejen fastsættes som omkostningsbestemt, hvornår den fastsættes efter det lejedes værdi, eller om der gælder andre og særlige regler for lejefastsættelse eksempelvis ved udlejning af lejemål i nyopførte ejendomme, værelser eller for ombyggede lejemål. 

Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder for at få den bedste rådgivning. Hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag behandles af en ansvarlig advokat henholdsvis med mange års erfaring, og med speciale i lejeret. 

Advokat Peter Steen Hansen har undervist og arbejdet udelukkende med bolig-­ og erhvervslejeret, og besidder den fornødne faglige sikkerhed og viden blandt andet fra Danmarks store advokatkontorer, Huslejenævnet i København og fra sit virke som selvstændig.

Rådgivningen omfatter – udover bistand vedrørende udarbejdelse af kontrakter, fortolkning, tvister mv. – indbringelse og behandling af sager for Husleje-­ og Ankenævn og domstole, herunder fogedretter mm. samt undersøgelse om mulighed for retshjælp (indboforsikring) eller fri proces.

Vogt dig overfor hjemmesider, som ikke er ejet af advokater og/eller ikke har en advokat til at behandle din sag.

Det er dyrere, og når du benytter disse hjemmesider og underlægger dig deres vilkår er du IKKE beskyttet af hverken advokatens ansvarsforsikring, mod selskabets konkurs, ejeren/medarbejdernes tyveri af dine penge eller af de advokatetiske regler om blandt andet gennemsigtighed om ejerskab, ulovlig salærfastsættelse, dårlig rådgivning og klagenævn.

Du kan heller ikke bruge din retshjælpsforsikring, som du betaler til via din eventuelle indboforsikring, da forsikringsselskaberne betinger sig ved dækning, at det er en advokat, som efter en juridisk vurdering indgiver ansøgningen om retshjælp. 

Retshjælpforsikringen betaler således, fratrukket din aftalte selvrisiko, advokatens salær, så du modtager faktisk hele din “gevinst” ved en vundet sag i Huslejenævnet/Anke-nævnet/Boligretten. Selvrisikoen er således blot kr. 2.500 eller 10 % af det salær, som advokaten tilkendes af forsikringsselskabet, jf. denne sides afsnit om salær under Praktisk info # Priser. 

Du vil opleve, at din lejesag på andre sites og endda på mange advokatkontorer behandles af studerende, personer uden juridisk eksamen eller advokater/fuldmægtige, der ikke har haft faget lejeret og/eller ingen nævneværdig erfaring har med at føre lejesager, hverken i Boligretten eller i Huslejenævnet/Ankenævnet. 

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

Det kræver at man har en forsikring med retshjælp for at få retshjælp, og det er forsikringsselskabet, der vurderer sagen på baggrund af advokatens ansøgning – læs mere her

Fri proces betyder, at man via sin advokat kan søge staten om at yde økonomisk bistand. Dermed kan staten sikre at de borgere der har en vindbar sag men mindre gode økonomiske forhold ligeledes har adgang til domstolene, og dermed mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold. Fri process kan opnås på baggrund af årsindtægt og civilstyrelsens vurdering af sagen – læs mere her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten