Søg
Close this search box.

Retshjælp og fri proces

Retshjælp
I det omfang du har tegnet en familie / indboforsikring eller anden forsikring med retshjælpsdækning, vil der være mulighed for, at vi kan søge om retshjælp for dig.

Vær dog i den forbindelse opmærksom på, at retshjælpsforsikringer IKKE dækker sager, som verserer i Huslejenævnene (fraflytning, lejenedsættelser, lejeforhøjelser, mangler og varmeregnskaber), ligesom det tilsvarende gælder tilkendelse af fri proces, som ikke kan bevilges til Huslejenævnssager. 

Såfremt du har tegnet en sådan forsikring, der indeholder mulighed for retshjælpsdækning, vil omkostningerne til en given sags førelse, herunder betaling af evt. sagsomkostninger, såfremt du ikke måtte få medhold i sagen, efter advokatens ansøgning til dit forsikringsselskab, blive betalt af dit forsikringsselskab. Godkender forsikringsselskabet sagen til at være omfattet af retshjælpsdækningen, vil der sandsynligvis i din police være aftalt en selvrisiko på minimum kr. 2.000,00 – 3.000 eller 10 % af sagens omkostninger.

For at få retshjælp kræver det, at du oplyser os navnet på dit forsikringsselskab samt policenummer.

For generelle betingelser for retshjælp se her.

Fri proces
Du vil kunne søge om fri proces, såfremt din sag verserer for Boligretten, Fogedretten eller Landsretten. Der kan ikke gives fri proces til personer, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, jf. retsplejelovens § 325. Dog kan personer, der har retshjælpsdækning og samtidig er berettiget til fri proces, slippe for at betale retshjælpsforsikringens selvrisiko, men det er forsikringsselskabet, der skal afgøre dette spørgsmål.

Beløbsgrænserne for Fri Proces pr. 1. januar 2024 er følgende:

Enlige ansøgere
371.000 kr.

Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold
471.000 kr.

Forhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 år
64.000 kr.

Beløbet er baseret på din årsindkomst, jf. din årsopgørelse for 2022 fra SKAT.

Kilde: www.civilstyrelsen.dk

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

Det kræver at man har en forsikring med retshjælp for at få retshjælp, og det er forsikringsselskabet, der vurderer sagen på baggrund af advokatens ansøgning – læs mere her

Fri proces betyder, at man via sin advokat kan søge staten om at yde økonomisk bistand. Dermed kan staten sikre at de borgere der har en vindbar sag men mindre gode økonomiske forhold ligeledes har adgang til domstolene, og dermed mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold. Fri process kan opnås på baggrund af årsindtægt og civilstyrelsens vurdering af sagen – læs mere her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten