Søg
Close this search box.

Priser

Gratis advokathjælp kan vi ikke tilbyde, men vi er hverken dyrere eller billigere end andre advokater. Til gengæld er vi specialister indenfor lejeret, og kan med vores 20 års erfaring med Lejeloven tilbyde dig optimal rådgivning fra begyndelsen, hvilket kan betyde mange penge sparet og en højere chance for at vinde din sag. Yderligere har vi mulighed for at søge retshjælp for dig, skulle du have en indboforskring (private) eller en erhvervsforsikring med retshjælp (erhvervsudlejer/erhvervslejer)

Priser for privatpersoner

Forsikringen kan dække sagsomkostninger ved visse private retstvister i tilfælde af at du bliver sagsøgt eller hvis du sagsøger andre, så kan der søges retshjælpsdækning til lejesager.

Retshjælp

Ved igangværende sager, som verserer i Boligretten, Landsretten samt Fogedretten forudsætter retshjælpsdækning, at du har en forsikring med retshjælp, hvilket betyder, at du blot skal betale din selvrisiko på sædvanligvis 2.500-3.000 kr. eller 10 % af det salær, som forsikringsselskabet tilkender advokaten for sit arbejde. Boligretssager vil ganske sjældent føre til, at der opkræves mere end kr. 10.000 inkl. moms i selvrisiko for sagens førelse.

Ved tvister, der endnu ikke verserer for Boligretten, er det ligeledes muligt at få retshjælp, såfremt advokaten indbringer sagen og forsikringsselskabet godkender sagen som værd at føre. Advokatens indledende arbejde, der ikke vedrører en indbragt sag for fogedretten eller Boligretten vil dog ikke være dækket af retshjælpsforsikringen.

Husleje- og Ankenævnssager er i øjeblikket ikke dækket af retshjælpsforsikringen, men spørgsmålet er indbragt for domstolene, hvorfor der vil kunne være en afklaring for fremtiden indenfor 1 år. Typiske sager i Huslejenævnene er fraflytning, lejenedsættelser, lejeforhøjelser, mangler og varmeregnskaber, ligesom det tilsvarende gælder tilkendelse af fri proces, som ikke kan bevilges til Huslejenævnssager. 

For at opnå retshjælp er det altid en forudsætning at forsikringsselskabet godkender din sag på baggrund af advokatens ansøgning. For mere information om retshjælp se her.

Fri proces

Du vil ligeledes kunne søge om fri proces, såfremt din sag verserer for Boligretten, Fogedretten eller Landsretten. Der kan ikke tilkendes fri proces til sager, der verserer for Huslejenævnene (Typisk sager vedr. fraflytning, lejenedsættelser, lejeforhøjelser, mangler og varmeregnskaber), ligesom det tilsvarende gælder tilkendelse af fri proces, som ikke kan bevilges til Huslejenævnssager. 

Der kan ikke gives fri proces til personer, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, jf. retsplejelovens § 325. Dog kan personer, der har retshjælpsdækning og samtidig opfylder de økonomiske betingelser for at opnå fri proces, jf. nedenfor, slippe for at betale retshjælpsforsikringens selvrisiko.

Beløbsgrænserne for Fri Proces (kilde: civilstyrelsen.dk

  • Pr. 1. januar 2024 er de således følgende: Enlige ansøgere 371.000 kr. Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 471.000 kr. Forhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 år kr. 64.000. Det er din årsindkomst for 2022, der er afgørende (din årsopgørelse for 2022 fra SKAT). 

Timepris

Timepris for sager der ikke er dækket af retshjælp eller fri proces: 3.375 kr. inkl. moms.

 

Priser for erhverv

Forsikringen kan dække sagsomkostninger ved visse retstvister i tilfælde af at du bliver sagsøgt eller hvis du sagsøger andre, idet der hertil kan søges retshjælp til lejeretlige sager. Erhvervsforsikring med aftalt retshjælp gælder for erhvervslejere, hvorimod erhvervsudlejere skal tegne en særlig erhvervsforsikring, der dækker tvister, som en udlejer fører mod lejeren.

Erhvervsforsikring med retshjælp

Ved igangværende tvister som føres i Boligretten, Landsretten samt Fogedretten forudsættes det, at du har en erhvervsforsikring med retshjælp, hvilket betyder, at du kun skal betale din selvrisiko på sædvanligvis 9.000 -12.000 kr. eller 10 % af det salær, som forsikringsselskabet tilkender advokaten for sit arbejde. Boligretssager vil sjældent føre til, at der opkræves mere end kr. 15.000 i selvrisiko for sagens førelse.

Ved tvister der endnu ikke verserer for Boligretten, er det ligeledes muligt at få retshjælp såfremt advokaten indbringer sagen og forsikringsselskabet godkender det. Advokatens arbejde med opstart eller forlig af sagen vil dog ikke være dækket af retshjælpsforsikringen.

For at opnå retshjælp er det altid en forudsætning, at du har en erhvervsforsikring med aftalt retshjælp, og at forsikringsselskabet godkender din sag på baggrund af advokatens ansøgning. For mere information om retshjælp se her.

Timepris

Timepris for sager der ikke er dækket af retshjælp: 3.375 kr. inkl. moms. 

 

 

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

Det kræver at man har en forsikring med retshjælp for at få retshjælp, og det er forsikringsselskabet, der vurderer sagen på baggrund af advokatens ansøgning – læs mere her

Fri proces betyder, at man via sin advokat kan søge staten om at yde økonomisk bistand. Dermed kan staten sikre at de borgere der har en vindbar sag men mindre gode økonomiske forhold ligeledes har adgang til domstolene, og dermed mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold. Fri process kan opnås på baggrund af årsindtægt og civilstyrelsens vurdering af sagen – læs mere her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten