Søg
Close this search box.

Fogedsager/
Boligretssager/
Landsretssager

LejeretExperten behandler tvister af enhver art indenfor erhvervslejelovgivningen.

Der opstår en mangfoldighed af tvister på erhvervslejerettens område, og hvor en altafgørende faktor er erfaring med retssagsbehandling, som utvivlsomt bidrager til den bedst mulige forberedelse og løsning af sagen.

Som eksempler på områder, hvor der hyppigt opstår tvister, og hvor vi kan yde bistand af høj kvalitet, kan nævnes:

  • Retssager om markedslejeforhøjelser,
  • Retssager om andre lejeforhøjelser; skatter/afgifter, forbedringer, nettoprisindex
  • Retssager om opsigelse/ophævelse,
  • Retssager om forbrugs‐ og driftsregnskaber,
  • Retssager/voldgiftssager vedrørende fraflytningstvister, herunder istandsættelse og afregning af depositum/forudbetalt leje.
  • Retssager om kontraktsfortolkning, herunder betalingsmisligholdelse, afståelse, ulovlig fremleje (Airbnb) mv.

Se også nærmere under de supplerende underemner indenfor dette fagområde.

LejeretExpertens advokater har for både Udlejer og Lejer ført et utal af sager ved domstolene, herunder Fogedretterne.

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten

Hos os taler du med eksperter i lejeloven, og ikke en advokat med speciale i andet end lejeret, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret
juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom.