Søg
Close this search box.

Erhvervslejekontrakter

Oftest indgås erhvervslejekontrakter uden brug af rådgivere, hvilket kan synes risikabelt henset til, at der er tale om et yderst vigtigt element i en virksomheds eksistens, ligesom alene lejen, forbrug og depositum repræsenterer ganske store værdier, som med en underskrift hurtigt kan risikere at være i fare uden den rette rådgivning.

På samme måde kan Udlejer risikere at stå tilbage med et misligholdt lejemål, hvor der ikke er sikret midler nok i form af  et reguleret depositum til at genoprette lejemålet eller med en kontrakt, der ved den mindste skrivefejl omkring eksempelvis opkrævningen af drift- eller forbrugsudgifter udover lejen eller ved forbeholdet om fremtidige lejeforhøjelser på trods af en reguleringsklausul, ikke giver mulighed for henholdsvis at opkræve forbrugs‐ eller driftsudgifter ved siden af lejen eller at varsle lejen op til markedslejen.

Når først en kontrakt om et erhvervslejemål således er indgået, er parterne derfor forpligtet af en række uigennemtænkte forhold, og det uden at rækkevidden af disse forpligtelser er kendt eller for den sags skyld ønsket i erhvervslejeforholdet, ligesom der er behov for at skabe en vis balance i forhandlingen om en kontrakt, fordi den der kommer med kontraktudkastet typisk har tilgodeset egne interesser.

LejeretExperten har stor erfaring med såvel udarbejdelse af erhvervslejekontrakter som gennemgang af kontrakter eller kontraktudkast, og forhandling herom. Vi er advokater, som har undervist i og arbejdet med erhvervslejeloven, og som således kender de mange formelle krav, der ved manglende iagttagelse, kan føre til et kontraktvilkårs ugyldighed, hvorved ubehagelige overraskelser undgås. Kort sagt kendskab til faldgrupperne ved en Udlejer og Lejers stærke og svage muligheder ved indgåelsen af en erhvervslejekontrakt.

LejeretExperten kan hjælpe med at indgå den erhvervslejekontrakt, der potentielt i en mangeårig periode definerer rammerne for kernen i virksomheden, nemlig lejeforholdet.

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten

Hos os taler du med eksperter i lejeloven, og ikke en advokat med speciale i andet end lejeret, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret
juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom.