Søg
Close this search box.

Ophævelse/opsigelse i erhvervsforhold

Det er næsten uundgåeligt at parterne i et lejeforhold kommer i en situation, hvor det bliver et ønske fra en Udlejer, at lejeforholdet skal ophøre.

Er du som erhvervsudlejer således kommet i en situation, hvor du skal opsige/ophæve en lejer så kontakt os. Finder vi det værd at gennemføre en sådan sag, der som udgangspunkt altid er vanskelig, udarbejder vi en gyldig opsigelse/ophævelse, ligesom vi vil føre sagen for Fogedretten og/eller domstolene. LejeretExperten vurderer tillige for en erhvervslejer, hvorvidt en evt. modtaget ophævelse/opsigelse er gyldig, og i bekræftende fald om udlejer i øvrigt er berettiget til at gennemføre sit ønske om opsigelse/ophævelse.

Det er vigtigt, for at undgå meget dyre retssager, at et erfarent øje spotter åbenlyse tabersager, ligesom det er vigtigt for at undgå en masse fordyrende problemer, at sagen bliver grebet rigtigt an fra begyndelsen, herunder bliver anlagt ved den rette instans; fogedretten eller boligretten.

Forskellen på ophævelse og opsigelse af et lejemål

Det kan populært siges at forskellen på ophævelse og opsigelse er, at det er vanskeligere at ophæve end det er at opsige, og at en berettiget ophævelse får en konsekvens med det samme, dvs. at erhvervslejeren skal være ude straks. Ved opsigelse er det loven og/eller kontrakten der bestemmer tidsperioden for erhvervslejerens fraflytning.

Der er således i loven forskellige muligheder for opsigelse og samtidig også forskellige lovmæssigt fastsatte opsigelsesfrister. Ophævelse sker typisk ved grov misligholdelse af kontraktuelle forhold, hvor manglende betaling må siges at være den hyppigst forekommende.

Typiske eksempler på ophævelse kan være

  • Betalingsmisligholdelse,
  •  Ulovlig fremleje,
  •  Fraflytning i utide,
  •  Ved at lejer undlader at give udlejer adgang til lejemål,
  •  Når det lejede benyttes til andet end det aftalte,
  • Når lejer vanrøgter det lejede,
  • Når lejer tilsidesætter god skik og orden,
  • Manglende regelmæssige åbningstider og drift eller
  • Benytter lokalerne til hashklub eller bordelvirksomhed. 

Typiske eksempler på opsigelse kan være

Når udlejer ønsker selv at benytte det lejede

Når lejere har lsidesat god skik og orden

LejeretExperten bistår såvel udlejere som erhvervslejere i sager om ophævelse og opsigelse og har stor erfaring med at føre sådanne tvister ved domstolene. LejeretExperten har således et indgående kendskab til reglerne, tankerne bag reglerne og den retspraksis, denne har udmøntet sig i, hvorfor kvalificeret rådgivning er enestående på dette område.

 

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten

Hos os taler du med eksperter i lejeloven, og ikke en advokat med speciale i andet end lejeret, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret
juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom.