Søg
Close this search box.

LejeretExperten kan hjælpe dig med

AirBnb

Ved du, at du kan ophæve din lejer,
hvis han udlejer dit lejemål via AirBnB?

Fraflytning / tilbagebetaling af depositum

Har du overblik over dine pligter når lejer fraflytter, herunder udarbejdelse af fraflytningsrapport og tilbagebetaling af,  depositum/forudbetalt leje ?

Tidsbegrænsning

Ønsker du at leje din bolig ud i en begrænset periode?

Har du udlejet tidsbegrænset og nu vil lejeren ikke flytte?

Lejefastsættelse og varsling om lejeforhøjelse

Er dine kontrakter blevet efterset med henblik på at kunne varsle lejeforhøjelse ?

Mangler – Lejenedsættelse / erstatning

Påstår lejeren at der er mangler i lejemålet og vil have lejenedsættelse/erstatning?

Ophævelse / Opsigelse

Ønsker du ikke længere at have din lejer boende i din lejlighed/værelse, og ønsker du at udsætte/opsige eller ophæve lejemålet?

Tvister – Husleje­ Ankenævn, Boligretten, Fogedretten og Landsretten

Vi har årelang erfaring med at føre sager ved domstolene, Huslejenævn og Ankenævn

Udlejer

Hvornår kan man varsle lejeforhøjelse? Hvordan slipper jeg af med en lejer, der ikke betaler sin leje? Betaler min erhvervsforsikring (retshjælp) for min advokats salær? Og hvad med lejers opsigelse af et uopsigeligt lejemål?

Disse – og en mangfoldighed af andre spørgsmål – knytter sig til lejefastsættelse og lejeregulering, som er et blandt mange af meget kontroversielle og komplicerede emner indenfor bolig- og erhvervslejelovgivningen, ikke blot fordi reguleringen af det enkelte lejemål afhænger af mange forskellige faktorer og regelsæt, men tillige fordi lovgivningen er i konstant udvikling.

Hos LejeretExperten er vi specialister indenfor alle af bolig- og erhvervslejerettens discipliner, og yder med mere end 20 års erfaring inden for nedenstående områder en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning. Vi påtager os sager for såvel administratorer og ejere/udlejere af fast ejendom.

Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder. Hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag følges af en ansvarlig advokat med mange års erfaring og speciale i lejeret. Advokat Peter Steen Hansen har således gennem mange år undervist og arbejdet udelukkende med bolig­ og erhvervslejeret, og besidder den fornødne sikre faglighed og viden.

Rådgivningen omfatter – udover bistand vedrørende udarbejdelse af kontrakter, fortolkning, tvister mv. – indbringelse og behandling af sager for huslejenævn, Ankenævn og domstole samt undersøgelse om mulighed for retshjælp.

LejeretExperten repræsenterer udlejere, der ønsker at administrere fast ejendom ved at sammensætte ejendommene med loyale og troværdige lejere (opsigelse/ophævelse), herunder ønsker at optimere lejen samt sikre, at formalia omkring lejefastsættelse/­reguleringer er på plads.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten

Hos os taler du med eksperter i lejeloven, og ikke en advokat med speciale i andet end lejeret, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret
juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom.