Søg
Close this search box.

Manglende betaling af leje

Er du kommet i en situation, hvor du har modtaget et påkrav med trussel om ophævelse eller en opsigelse af dit lejemål eller endda et brev fra Fogedretten, alt sammen på grund af manglende betaling af leje, a conto varme, vand eller el, så fortvivl ikke og kontakt en lejeretsekspert. Det har meget stor betydning, og ofte betyder det forskellen på, om du beholder din bolig eller ej, at advokaten har stor erfaring med at føre sager om ophævelse og opsigelse, idet det er meget sjældent, at der ikke er noget at gøre!   

Det er en velkendt og oftest forekommende problemstilling, at en lejer, der ikke betaler den i kontrakten anførte leje, modtager et påkrav med trussel om ophævelse, hvis ikke betaling sker enten efter 14 dage i boligforhold eller 3 dage for så vidt angår erhvervsforhold. Betydningen af dette påkravs udformning er for praktikere ganske klar og afgørende i lejeforhold, idet et korrekt udformet påkrav kan give mulighed for straks at ophæve et lejeforhold, hvorimod den mindste fodfejl helt ned til få kroner eller en meningsforstyrrende udformning eller forglemmelse eller skrivefejl kan betyde ugyldighed, og en ikke blot tabt mulighed for at ophæve et lejeforhold, men tillige en økonomisk bet iform af oftest store sags- og advokatomkostninger.

LejeretExperten har stor erfaring med at hjælpe lejere med at undgå at blive udsat, ophævet eller opsagt af deres lejemål, herunder at vurdere, dels om udlejers fremsendte påkrav/ophævelse er gyldige, dels om udlejer i øvrigt måtte være berettiget til at gennemføre sit ønske om ophævelse/opsigelse i overensstemmelse med lejelovens eller erhvervslejelovens regler. LejeretExpertens advokat har i den forbindelse forfattet flere artikler offentliggjort på de sociale medier, eksempelvis 1, der vedrører et forkert beregnet påkravsgebyr og 2. vedrørende spørgsmålet om et rekommanderet brev eller en afleveringsattest, som ikke bevisligt var kommet frem.  

Retshjælp/fri proces

Ved igangværende sager, som verserer i Huslejenævnet, Boligretten, Landsretten samt Fogedretten forudsætter retshjælpsdækning, at du har en forsikring med retshjælp, hvilket betyder, at du blot skal betale din selvrisiko på sædvanligvis 2.500-3.000 kr. eller 10 % af det salær, som forsikringsselskabet tilkender advokaten for sit arbejde. Huslejenævnssager vil i få tilfælde koste mere end selvrisikoen på kr. 2.500-3.000 og Boligretssager vil ganske sjældent føre til, at der opkræves mere end kr. 10.000 inkl. moms i selvrisiko for sagens førelse. Ved tvister, der endnu ikke verserer for Huslejenævn eller Boligret, er det ligeledes muligt at få retshjælp, såfremt advokaten indbringer sagen og forsikringsselskabet godkender sagen som værd at føre. Advokatens indledende arbejde, der ikke vedrører en indbragt sag for enten Husleje/Ankenævn, fogedret eller Boligretten vil dog ikke være dækket af retshjælpforsikringen. For at opnå retshjælp er det altid en forudsætning at forsikringsselskabet godkender din sag på baggrund af advokatens ansøgning.

Fri proces

Du vil ligeledes kunne søge om fri proces, såfremt din sag verserer for Boligretten, Fogedretten eller Landsretten. Der kan ikke gives fri proces til personer, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, jf. retsplejelovens § 325. Dog kan personer, der har retshjælpsdækning og samtidig er berettiget til fri proces, slippe for at betale retshjælpsforsikringens selvrisiko.

Beløbsgrænserne for Fri Proces pr. 1. januar 2020 er således følgende: Enlige ansøgere 336.000 kr. Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 427.000 kr. Forhøjelse for hvert barn 58.000 kr. Kilde: www.civilstyrelsen.dk

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

Det kræver at man har en forsikring med retshjælp for at få retshjælp, og det er forsikringsselskabet, der vurderer sagen på baggrund af advokatens ansøgning – læs mere her

Fri proces betyder, at man via sin advokat kan søge staten om at yde økonomisk bistand. Dermed kan staten sikre at de borgere der har en vindbar sag men mindre gode økonomiske forhold ligeledes har adgang til domstolene, og dermed mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold. Fri process kan opnås på baggrund af årsindtægt og civilstyrelsens vurdering af sagen – læs mere her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten