Søg
Close this search box.

Fraflytningsopgør

Selv ved mindre erhvervslejemål kan en erhvervslejers fraflytning medføre ganske betydelige omkostninger. Fraflytningsopgøret tager naturligvis afsæt i parternes aftale (vilkåret om ansvaret for lejemålets indvendige‐ og udvendige vedligeholdelse og fornyelse), MEN manglende iagttagelse af bevissikring i form af en indflytningsrapport og/eller billeder er på trods af kontraktgrundlagets detaljerede udformning ligeså hyppig en årsag til, at der kan opstå et utal af fortolkningsproblemer vedrørende lejemålets udbedring ved fraflytning, herunder erhvervslejerens retableringspligt ved ændringer i lejemålet foretaget af erhvervslejeren med eller uden udlejers samtykke, eventuel misligholdelse/hærværk samt ikke mindst ved forståelsen af den eventuelt udarbejdede fraflytningsrapport.

Fraflytningssager kan nemt antage et stort omfang, og en løsning af sådanne sager vil således altid i første omgang skulle søges gennem dialog og med henblik på at opnå en god forligsmæssig løsning. Desværre er forlig ikke altid mulig, hvorfor lejeretExperten ligeledes fører sagerne ved domstolene, om nødvendigt voldgiftsretten, hvis dette måtte være aftalt i kontraktgrundlaget.

LejeretExperten har erfaring fra mange af sådanne sager, og kan med faglighed og ekspertise yde en kvalificeret rådgivning i denne komplicerede proces med, hvem der har ansvaret for lejemålets istandsættelse ved fraflytning, herunder spørgsmålet om hvorvidt der skal ske tilbagebetaling af depositum.

3 gode råd i forbindelse med ind- og fraflytning

  1. (Lejer/Udlejer) Sørg for at lejekontrakten indeholder de rette formuleringer og vilkår, eventuelt ved at kontakte en lejeretskyndig advokat, så formelle fejl undgås fra begyndelsen. (Lejer) Husk at lave en fejl- og mangelrapport inden 14 dage fra overtagelsen af lejemålet. Lejer skal ligeledes huske at sende det til udlejer anbefalet og gemme en kopi med kvittering fra posten til oftest senere brug. Især hvis lejer har skrevet under på at lejemålet skal fuldstændig istandsættes.
  2. (Lejer/Udlejer) Tag billeder af lejemålet i forbindelse med overtagelse – billederne kan evt. vedlægges og fejl- og mangelsrapporten, jf. punkt 1. (Udlejer) Husk at sikre bevis iform af en beskrivelse kombineret med billeder af lejemålets stand inden eller umiddelbart i forbindelse med lejers indflytning; og det særligt, hvis lejemålet er blevet malermæssigt istandsat eller forbedret i forbindelse med udlejningen. Gem fakturaerne også fra vinduespudseren, rengøringsmanden, gartneren o. lign.
  3. (Lejer)Husk at nøglerne skal afleveres samme dag, som fraflytningen sker. Hvis nøglerne først afleveres senere, kan udlejer kræve, at lejer betaler en forholdsmæssig husleje og et fortsat a conto bidrag til varmeregningen, indtil nøglerne er afleveret. (Udlejer) Husk at udarbejde en detaljeret opgørelse af lejemålets mangler rum for rum umiddelbart efter at lejer har afleveret samtlige nøgler til lejemålet. Lejer skal modtage denne mangelsopgørelse – som ikke behøver at være påført hvad det skal koste at udbedre manglerne – senest 4 uger efter at samtlige nøgler er afleveret. Hvis nøglerne først afleveres senere, kan udlejer kræve, at lejer betaler en forholdsmæssig husleje og bidrag til varmeregningen, indtil nøglerne er afleveret.

Følgende materiale er vigtigt at have indhentet 

  • Kopi af din lejekontrakt og din opsigelse
  • Fraflytningsrapport inkl. evt. billeddokumentation
  • Indflytningsrapport inkl. evt. billeddokumentation
  • Mangellisten (den liste lejer sendte anbefalet til udlejer senest 14 dage efter overtagelse af lejemål)
  • Opgørelsen af kravet med bilag og tilbud fra håndværkere.
  • Oplysninger om, hvornår samtlige nøgler til lejemålet er afleveret. Hvis fremsendt, evt. kopi af følgebrev, og hvornår brevet er modtaget/afleveret af posten.

Mangler du noget af ovenstående dokumentation så fortvivl ikke – Vi kigger på sagen, og rådgiver dig om dine muligheder, rettigheder og forpligtelser. HUSK, at jo før du kommer til os, jo hurtigere kan parterne få afklaret om den eneste løsning er en retssag.

 

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten

Hos os taler du med eksperter i lejeloven, og ikke en advokat med speciale i andet end lejeret, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret
juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom.