Søg
Close this search box.

Lejeforhøjelse/Lejenedsættelse

Erhvervslejekontrakter indeholder stort set altid bestemmelser om lejens regulering, ligesom erhvervslejelovens § 13 giver parterne mulighed for (med 4 års mellemrum) at få prøvet, om den gældende leje afviger væsentligt fra markedslejen.

Uanset hvilket udgangspunkt man har (udlejer eller erhvervslejer), er det i denne situation vigtigt at tilvejebringe det bedst mulige bevismæssige fundament for at understøtte det synspunkt, man har om lejeniveauet. Der er principielt ingen begrænsninger i hvordan man beviser lejeniveauet, idet det kan gøres ved syn og skøn, vidneførsel, annoncer o.lign. Det er dog vigtigt at præcisere, at det afgørende bevis fortsat er repræsentative sammenligningslejemål, hvorfor oplysninger fra andre erhvervslejemål i området i form af lejekontrakter og dokumentation for hvad den enkelte erhvervslejer betaler i leje, i de fleste tilfælde er en nødvendighed.

Vi kan bistå under hele processen tillige ved førelse af sagen ved domstolene, herunder ved fremskaffelse af sammenligningslejemål og ved indhentelse af syn og skøn – Begyndende ved at bistå dels Erhvervsudlejer med at varetage varslingen af en markedslejeforhøjelse, dels en erhvervslejer, der ønsker at imødegå en sådan varsling eller selv mener sig berettiget til en lejenedsættelse

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten

Hos os taler du med eksperter i lejeloven, og ikke en advokat med speciale i andet end lejeret, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret
juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom.