Søg
Close this search box.

Er din leje for høj?

Står du i en situation, hvor du som lejer af en lejlighed eller et værelse er i tvivl om, hvorvidt du betaler for meget i leje?

Den lovlige leje er ikke det lejeniveau, som diverse boligannoncer udbyder lejlighederne/værelserne til. En tommelfingerregel er,

 1. at hvis den leje, som du betaler for din lejlighed er højere end 700 kr./m2 om året, og du ikke bor i nybyggeri (ejendommen taget ibrug inden 1992), så er din leje efter al sandsynlighed for høj. Du kan også bruge listen nedenfor, og er dit lejemål en udlejet ejerlejlighed/andelsbolig, beliggende i ejendomme omfattet af punkterne 1-3 og 6-7, er din lejes lovlighed værd at undersøge.
 2. Lejer du et værelse, jf. listen nedenfor punkt 4-5, på op til 20 m2 og betaler du mere end kr. 3.500 om måneden er din leje nok for høj.

Retshjælpsdækning/Indboforsikring

Vær opmærksom på, at i det omfang du har tegnet en indboforsikring eller anden forsikring med retshjælpsdækning, vil der være mulighed for, at LejeretExperten kan søge dit forsikringsselskab om at give dig retshjælp til at føre din sag.

LejeretExperten vil gerne, selvom der er tale om en såkaldt retshjælpssag, hvor dit forsikringsselskab (indboforsikringer) accepterer at dække advokatens salær. Godkender forsikringsselskabet således sagen, giver en sådan retshjælpsforsikring derved mulighed for, at omkostningerne til at en advokat kan føre din sag, herunder til dækning af sagsomkostninger til en retssag, også hvis du ikke mod forventning måtte få medhold i sagen, vil blive betalt af dit forsikringsselskab. Vær dog opmærksom på, at der i din police sandsynligvis vil være aftalt en selvrisiko på kr. 2.500,00 – 3.000 eller 10 % af sagens omkostninger. En selvrisiko, der dog for så vidt angår Huslejenævnssager i få tilfælde vil koste mere end selvrisikoen på kr. 2.500-3.000, ligesom der for Boligretssager ganske sjældent vil skulle opkræves mere end kr. 10.000 inkl. moms i selvrisiko.

Nedenfor er opridset en fuldstændig oversigt over, hvilke typer af udlejning, som kan kan finde sted, og i () hvilke regler, der ligger til grund for den konkrete lejes fastsættelse:

 1. Bestod ejendommen pr. 1. januar 1980 af mere end 80% erhverv (det lejedes værdi)
 2. Bestod ejendommen præcist den 1. januar 1995 af 7 eller flere beboelseslejemål (OMK-leje),
  • Hvis ja, er lejemålet gennemgribende istandsat, (Det lejedes værdi, BRL § 5, stk. 2)
  • Hvis ja, er lejemålet IKKE gennemgribende istandsat (Beregnet leje, BRL § 5, stk. 1)
 3. Bestod ejendommen præcist den 1. januar 1995 af 6 eller færre beboelseslejemål (småhuse)
 4. Er der tale om et enkeltværelse (det lejedes værdi, jf. BRL § 31)
 5. Er det et klubværelse (lejen fastsættes efter hvilken type ejendom værelset er beliggende i)
 6. Er det en fremlejet lejlighed (nok et småhus)
 7. Er det en udlejet ejer- eller andelsbolig (nok et småhus)
 8. Er ejendommen taget ibrug efter den 31. december 1991 (reglerne i LL §§ 47-52 kan fraviges) .
 9. Blev lejemålet, der idag er et boliglejemål, den 31. december 1991 lovligt benyttet som et erhvervslejemål. (reglerne i LL §§ 47-52 kan fravigeskrav til gyldighed)
 10. Er lejeforholdet en nyindrettet lejlighed eller værelse i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse (reglerne i LL §§ 47-52 kan fravigeskrav til gyldighed) eller
 11. Er lejeforholdet en lejlighed/enkeltværelse i nybyggede etager, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004 (reglerne i LL §§ 47-52 kan fravigeskrav til gyldighed) .

Tidligere nyheder

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

Det kræver at man har en forsikring med retshjælp for at få retshjælp, og det er forsikringsselskabet, der vurderer sagen på baggrund af advokatens ansøgning – læs mere her

Fri proces betyder, at man via sin advokat kan søge staten om at yde økonomisk bistand. Dermed kan staten sikre at de borgere der har en vindbar sag men mindre gode økonomiske forhold ligeledes har adgang til domstolene, og dermed mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold. Fri process kan opnås på baggrund af årsindtægt og civilstyrelsens vurdering af sagen – læs mere her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten