Søg
Close this search box.

GDPR og sammenligningslejemål i boligsager – Er det foreneligt med retssikkerhed?:

Det er desværre forbundet med yderligere udfordringer at føre boligsager ved domstolene, idet indhentelse af de vigtige sammenligningslejemål vanskeligt kan lade sig gøre endsige er umuliggjort, medmindre omfattende ressourcer sættes ind.

Ja, kunne man med rette sige, det har altid været vanskeligt, men efter bølgen af GDPR-tiltag er det nu heller ikke længere muligt, som tidligere, at benytte huslejenævn- og ankenævnsafgørelser i jagten på de afgørende beviser til at fastslå lejeniveauet. Således anonymiserer huslejenævnene/ankenævnet ikke blot lejernes navne i nævnsafgørelserne, men fjerner tillige nogle gange også gade nummeret og sal, så identifikation og mulighed for besigtigelse er grænsende til det umulige; ihvertfald skal man igennem en detektivproces, som er relativt omfattende, og som involverer forsøg på at kontakte alle lejerne i de lejemål i gaden/opgangen, for at finde frem til det lejemål, som det muligvis kunne dreje sig om.

LejeretExperten er i skrivende stund ifærd med at undersøge om den uhensigtsmæssige praksis er mere udtryk for GPDR-angst og overdrevet efterlevelse af en lov, som forvaltningen i virkeligheden ikke har undersøgt rækkevidden af, end det er udtryk for gældende ret. Ihvertfald skal der gøres noget, om det så kræver praksisændring ved domstolene således at besigtigelse af lejemålene ikke længere bliver et så vægtigt krav for at det enkelte lejemål har en brugbar bevisvægt i boligsager.

Mon ikke vi i meget nær fremtid, dels får domme, som tillægger de til formålet nedsatte lokalkendte huslejenævns afgørelser langt højere vægt, og måske giver dem mulighed for at stå alene, dels pludselig kommer til at se huslejenævnsafgørelser få bevisvægt uden at der er sket besigtigelse af det lejemål, som afgørelsen vedrører…

Tidligere nyheder

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

Det kræver at man har en forsikring med retshjælp for at få retshjælp, og det er forsikringsselskabet, der vurderer sagen på baggrund af advokatens ansøgning – læs mere her

Fri proces betyder, at man via sin advokat kan søge staten om at yde økonomisk bistand. Dermed kan staten sikre at de borgere der har en vindbar sag men mindre gode økonomiske forhold ligeledes har adgang til domstolene, og dermed mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold. Fri process kan opnås på baggrund af årsindtægt og civilstyrelsens vurdering af sagen – læs mere her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten