Søg
Close this search box.

LejeretExperten

Vi tilbyder kompetent advokatrådgivning med bolig- og erhvervslejeret som speciale.
Ring på 40 56 39 99 eller klik nedenfor for at tage kontakt. 

 Retshjælpssager er velkomne.

Udlejer

Vi påtager os sager for såvel administratorer og ejere/udlejere af fast ejendom.

Lejer

Hjælper dig til at være tryg i dit lejemål.

 • Tjekker om din husleje er lovlig,
 • Hjælper dig, hvis du har betalt for sent.
 • Hjælper dig med varslinger,
 • Hjælper hvis udlejer ønsker dig ophævet eller opsagt.
 • Hjælper dig med at få nedsat lejen, hvis lejemålet er mangelfuldt.
 • Stor erfaring med retssager, fogedret og husleje- ankenævn.
 • Expat – disputes of any kind during the tenancy
 • Vi påtager os gerne retshjælpssager

Erhverv

Vi rådgiver og fører retssager for erhvervslejer og erhvervsudlejer indenfor alle aspekter af erhvervslejeloven, herunder

 • Udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter:
 • Markedslejenedsættelse
 • Markedslejeforhøjelse
 • Ophævelse/opsigelse
 • Hvis lejen er betalt for sent eller lejen ikke modtages fra din lejer,
 • Hvis du er lejer i et center,
 • Forbrugs- og/eller driftsregnskab samt
 • Fraflytningsopgør 

LejeretExperten kompetent rådgivning

lejeretexperten peter advokat

Vogt dig overfor hjemmesider, som ikke er ejet af advokater og/eller ikke har en advokat til at behandle din sag.

Det er uden retssikkerhed og oftest dyrere, og når du benytter disse hjemmesider og underlægger dig deres vilkår, er du IKKE beskyttet af hverken advokatens ansvarsforsikring, mod selskabets konkurs, ejeren/medarbejdernes tyveri af dine penge, ligesom du ikke er beskyttet af de advokatetiske regler om blandt andet ulovlig salærfastsættelse, mangelfuld rådgivning og klagenævn.

Du kan heller ikke bruge din retshjælpsforsikring, som du betaler til via din eventuelle indboforsikring, da forsikringsselskaberne betinger sig ved dækning, at det er en advokat, som efter en juridisk vurdering indgiver ansøgningen om retshjælp. 

Retshjælpforsikringen betaler således, fratrukket din aftalte selvrisiko, advokatens salær, så du modtager faktisk hele din “gevinst” ved en vundet sag i Huslejenævnet/Anke-nævnet/Boligretten. Selvrisikoen er således blot kr. 2.500 eller 10 % af det salær, som advokaten tilkendes af forsikringsselskabet, jf. denne sides afsnit om salær under Praktisk info # Priser. 

Du vil opleve, at din lejesag på andre sites og endda på mange advokatkontorer behandles af studerende, personer uden juridisk eksamen eller advokater/fuldmægtige, der ikke har haft faget lejeret og/eller ingen nævneværdig erfaring har med hverken lejeloven, erhvervslejeloven eller at føre lejesager, hverken i Boligretten eller i Huslejenævnet/Ankenævnet. 

Dit kompetente advokatfirma

LejeretExperten er et advokatfirma, specialiseret inden for alle af lejerettens discipliner, og hvor den ansvarshavende advokat har mere end 20 års erfaring inden for området. 

Herunder eksempelvis med sager om lejers udsættelseopsigelse eller ophævelsetilbagebetaling af depositumfraflytning og indflytningsrapporter og fraflytningsrapportermanglerlovlig fastsættelse eller nedsættelse af huslejen hvad enten det er lejligheder, huse eller værelser, herunder i forhold til markedslejen Lejelovens § 19, stk. 2 (tidl. boligreguleringslovens § 5, stk. 2), det lejedes værdi, småhusreglerne eller den omkostningsbestemte leje.  

Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen, og særligt indenfor lejeloven og erhvervslejeloven, er vigtigt med specialeområder, erfaring og ekspertise. 

Hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat, der er ekspert indenfor alle dele af bolig- og erhvervslejeretten.

Hvilket sikrer dig, at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, developer, erhvervsmæssig ejer/udlejer eller erhvervslejer af fast ejendom.

Vi tilbyder hurtig og kompetent rådgivning – OG vi påtager os gerne retshjælpssager, i modsætning til andre advokatkontorer.

Hos LejeretExperten er du i trygge hænder

Advokat Peter Steen Hansen, som står bag LejeretExperten, har gennem de sidste 20 år hjulpet privatpersoner og virksomheder med at navigere i den juridiske jungle af lejelovgivning inden for bolig- og erhvervslejeret. 

Hans mangeårige erfaring fra landets store advokatfirmaer, Huslejenævnet i København og personlige engagement i sagerne, har givet et kendskab til alle aspekter i en lejeretssag, ligesom det gør ham til en af landets mest drevne og specialiserede lejeretsadvokater.

Står du i en situation, hvor du har brug for rådgivning og ekspertise indenfor lejeloven og erhvervslejeloven, så kontakt os  – Og vi vil vende tilbage hurtigt. 

Vi gennemgår din sag, og rådgiver dig om dine rettigheder og forpligtelser, ansøger om retshjælp hos dit forsikringsselskab, ligesom vi i vores egenskab af at være advokatfirma kan vi tage din sag til ende, skulle den begynde eller ende i Huslejenævn/Ankenævn eller domstolene, herunder fogedretten.

Nyheder fra LejeretExperten

20 års erfaring med private og virksomheder

Hos os taler du med eksperter i lejeloven, og ikke en advokat med speciale i andet end lejeret, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller erhvervslejer af fast ejendom.