Lejemålet har mangler – Fokus på lejers muligheder

Det lejede skal som udgangspunkt være i god, forsvarlig og rengjort stand når lejemålet påbegyndes. Er intet aftalt er det således udlejers forpligtelse, for så vidt angår maling, hvidtning og tapetsering (indvendig vedligeholdelse) og al anden vedligeholdelse, herunder af installationer og effekter også udenfor lejemålets 4 vægge (udvendig vedligeholdelse), at lejemålet vedbliver med at være …

Lejemålet har mangler – Fokus på lejers muligheder Læs mere »